تابلوی اعلانات

آزمایش علوم پایه ششم ۹۴/۹/۲۲ ساخت ماکت مخروط آتش فشان

آزمایش علوم پایه ششم ۹۴/۹/۲۲

 ساخت ماکت مخروط آتش فشان،شبیه سازی خروج مواد آتش فشانی از دهانه ی آتش فشان با استفاده از آمونیوم دی کرومات

IMG_6019

IMG_6003 IMG_6014 IMG_6015 IMG_6030 IMG_6033 IMG_6034 IMG_6036 IMG_6027 IMG_6019 IMG_6044

4 پاسخ به آزمایش علوم پایه ششم ۹۴/۹/۲۲ ساخت ماکت مخروط آتش فشان

دیدگاه شما

پشتیبانی