تابلوی اعلانات

آدرس: رشت – خیابان لاکانی – خیابان امین اصغرى – کوچه دهم – پلاک ۱۶

شماره تماس : ۳۳۲۳۱۱٩۵

آدرس کوتاه سایت دبستان:     kh-s.ir

ایمیل دبستان:     dabestan@kh-s.ir

تصاویری از محیط دبستان

School001

School012

School004

پشتیبانی