تابلوی اعلانات

عملکرد روزانه پایه ششم

کلاس خانم مریم قویدل

عملکرد روزانه پایه ششم ۹۶/۱۱/۲۳

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه ششم ۹۶/۱۱/۲۳
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ریاضی:

حل و تشریح صفحه ۹۸

 پروژکشن-کتاب ورق زن الکترونیکی-  سوالات ریاضی طرح شده در دفتر تکالیف حل شود.
۲  سوال ریاضی طرح شد.     از درس ۱۱ هدیه پرسش خواهد شد. 
۳  زبان:

کلاس زبان برگزار شد. 

   از درس ۱۱ کتاب هدیه پاورپوینت آماده نمایید. 
۴  مطالعات اجتماعی:

 از درس ۱۹ پرسش و پاسخ داشتیم و کاربرگ ۲۴ حل شد. 

 کتاب درسی  دست ورزی سوال ۲ صفحه ۹۸ کتاب ریاضی با کاغذ رنگی انجام شود. 
۵  ادبیات: از درس دوستی و مشاوره پرسش کلاسی داشتیم.   کتاب درسی-  
۶  

 

   
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه ششم ۹۶/۱۱/۱۰

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه ششم ۹۶/۱۱/۱۰
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱   با هم پاورپوینت آماده نمودیم  اینترنت-   برای فردا از درس ۱۷ مطالعات پاورپوینت آماده نموده و به سوالات ۵۴۹ تا ۵۵۳ ریاضی از کتاب IQ پاسخ داده شود
۲      
۳  ورزش  باشگاه   
۴  ورزش  باشگاه  
۵  ریاضی:

 حل تمرینات ریاضی از کتاب IQ از سوال ۵۶۵ تا  ۵۷۰

   
۶      
۷      
توضیحات: غایبین: آقای مصلحت جو و خلیل نژاد

پشتیبانی