تابلوی اعلانات

عملکرد روزانه پیش دبستانی

کلاس خانم فرناز حسین زاده

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۲۸

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۲۸
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی-خواندن دعا وسرود ملی-خواندن سوره های آموزش داده-تمرین وتکرار اطلاعات گذشته-تمرین دعای تحویل سال-صرف صبحانه    
۲  آموزش نشانه (چ)-بازی با این نشانه و قصه خوانی در مورد نشانه (چ)-شعر نشانه(چ)    
۳  تمرین نوشتاری در دفتر مشق با استفاده از تصاویر    
۴  کتاب واحد کار آموزش داده شد    
۵ کلاس زبان    
۶  بحث و گفتگو در مورد کره زمین و سایر سیاره ها  ویدیو پروژکتور  
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان ۹۶/۱۱/۲۵

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۲۵
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی-خواندن دعا وسرود ملی-خواندن دعا و سوره های آموزش داده شده-تمرین و تکرار اطلاعات عمومی-(تمرین دعای تحویل سال شروع شد)صرف صبحانه    لطفا دعای تحویل سال در منزل هم تمرین شود
۲  تمرین و تکرار نشانه ها و دور کشی آنها روی تابلو    لطفا نشانه (خ)در کتاب داستان یا مجله دور کشی شود
۳  درست کردن کاردستی خروس توسط پسرهای گلم با بطری نوشابه(رنگ آمیزی بطری با گواش)    
۴  درست کردن کارستی برای واحدکار شب وروز با پاستل توسط پسرهای خلاقم    
۵  تمرین شعر الفبا    
۶ بازی هدفمند    
۷      
توضیحات: با سلام خدمت اولیای عزیز 

کاربرگها به منزل فرستاده شدلطفا در انجام آن به پسرهای گلم کمک کنید

پایان هفته خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان ۹۶/۱۱/۲۴

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۲۴
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی-خواندن دعا و سرود ملی-خواندن سوره ها و آیات آموزش داده شده-صرف صبحانه    
۲  کتاب فعالیت های آموزشی کار شد    
۳  نشانه (خ)آموزش داده شده-بازی با این نشانه  و تمرین شعر نشانه ها    
۴  کاربرگ آموزشی در مورد نشانه (خ)و دور کشی نشانه    
۵ بحث و گفتگو در مورد روابط خوب و صمیمی در خانواده و کمک به اعضای خانواده  کلیپ آموزشی  
۶  خمیر بازی و درست کردن نشانه (خ)    
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۲۳

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۲۳
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی خواندن دعا وسرود-خواندن سوره ها و آیات آموزش داده شده-صرف صبحانه    
۲  واحد کار شب و روز کار شد بحث و گفتگو در مورد شب و روز و کره زمین  کلیپ آموزشی در مورد شب و روز  
۳  زنگ علوم(در مورد حواس پنجگانه)و بازی در مورد این موضوع    
۴  کلاس زبان    
۵  درست کردن روزنامه دیواری در مورد راه های پیشگیری از استرس و بحث و گفتگو در مورد آن    
۶  بازی بالگو    
۷      
توضیحات: با سلام خدمت اولیای گرامی

لطفا پسرهای گلی که بطری خالی نوشابه(سایز کوچک)امروزنیاوردند فردا حتما همراه داشته باشند.

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۲۱

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۲۱
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی- خواندن دعا وسرود ملی -تمرین آیات و سوره های آموزش داده شده-صرف صبحانه    
۲  تمرین و تکرار اطلاعات گذشته و پایتختها و لوحه ها(پایتخت آلمان:برلین)    
۳  آموزش کتاب آموزه های قرآنی    
۴  آموزش نقاشی    
۵ دور کشی و تمرین هم آغاز و هم پایان حروف آموزش داده شده    
۶  خمیربازی    
۷  تمرین و تکرار شعرهای آموزش داده شده    
توضیحات: با سلام خدمت اولیای عزیز

لطفا پسرهای گلم روز دوشنبه یک عدد بطری کوچک نوشابه (لطفا خالی باشد) همراه خود داشته باشند

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۸

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۸
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی-خواندن دعا و سرود ملی-خواندن آیات و سوره های آموزش داده شده-صرف صبحانه    
۲  تمرین و تکرار نشانه ها(بازی با نشانه ج)    نشانه(ج)در کتاب داستان یا مجله دور کشی شود و شنبه همراه پسرهای گلم باشد
۳  جشن تولد پسر گلم آراد جان(عزیز دلم تولدت هزاران بار مبارک)    
۴ نقاشی گروهی و  هیجان انگیز روی پارچه با رنگ انگشتی    
۵  بازی هدفمند در کلاس    
۶      
۷      
توضیحات: با سلام خدمت اولیای عزیز

کاربرگها به منزل فرستاده شد لطفا در انجام آن به پسرهای گلم کمک شود

پایان هفته خوشی را برای شما بزرگواران آرزومندم

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۷

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۷
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی-خواندن دعا و سوره ها و آیات-صرف صبحانه    
۲  آموزش نقاشی     
۳  کتاب آموزه های قرآن آموزش داده شد    
۴  نشانه (ج)آموزش داده شده(همراه با بازی و نمایش و قصه خوانی در مورد نشانه (ج)-انجام کاربرگ آموزشی و دور کشی نشانه)  ویدیو پروژکتور  
۵  اجرای نمایش شهر پروانه ها توسط پسرهای گلم بمناسبت ایام دهه فجر    
۶  تماشای کارتون    
۷      
توضیحات: با سلام خدمت اولیای عزیز

فردا تولد پسر گلم آراد جان حضوری در کلاس برگزار می شود((آراد عزیزم  پسر گلم تولدت مبارک))

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۶

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۶
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی-خواندن دعا وسرود ملی-خواندن سوره های آموزش داده شده-صرف صبحانه    
۲  کتاب واحد کار انجام شد(واحد کار خیابان تمرین و تکرار تابلو های راهنمایی و رانندگی)    
۳  کلاس زبان     
۴  انجام کاربرگ در مورد ایام دهه فجر    
۵  بازی هدفمند در کلاس    
۶  تمرین نمایش خلاق در کلاس    
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۵

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۵
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی-خواندن دعا وسرود ملی-خواندن سوره ها و آیات آموزش داده شده-صرف صبحانه    
۲  تمرین نوشتار در دفتر مشق    
۳  اجرای سرود ایران بمنایسبت ایام دهه فجر در حیاط مدرسه    
۴  تمرین نمایش خلاق در کلاس    
۵  دور کشی نشانه ها روی تابلو    
۶  درست کردن نشانه (ت) با خمیر بازی    
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۴

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه پیش دبستان۹۶/۱۱/۱۴
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ورزش صبحگاهی-خواندن دعا وسرود ملی-خواندن شعرهای آموزش داده شده(شعر ایران)     لطفا در منزل تمرین شود
۲ تمرین وتکرار لوحه ایران    
۳  تکرار نشانه (ت).دور کشی روی تابلو    
۴  تهیه روزنامه دیواری توسط پسرهای گلم بمناسبت ایام دهه فجر    
۵ خمیر بازی    
۶  کلاس زبان    
۷      
توضیحات: 

پشتیبانی