تابلوی اعلانات

مطالب خواندنی

مطالبی مفید برای مطالعه دانش آموزان عزیز

عملکرد روزانه زبان کوروش ۹۶/۰۲/۲۰ پایه های چهارم -پنجم -ششم

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه  ۹۶/۰۲/۲۰ پایه های چهارم -پنجم -ششم 
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  آزمون فاینال برگزار شد.     به زودی کارنامه صادر خواهد شد و به اطلاع عزیزانم رسانده می شود.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان ( کلاس کوروش ) پایه های چهارم -پنجم -ششم ۹۶/۰۲/۱۸

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه  زبان ( کلاس کوروش ) پایه های چهارم -پنجم -ششم ۹۶/۰۲/۱۸
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  دیکته زبان گفته شد. work book درس ۱۰ و ۱۱ انجام شد.  کتاب  روز چهارشنبه ۹۶/۲/۲۰ final خواهید داشت. درس های ۷ و ۸ و ۹ فردا هم هر ساعتی که بخواهید من در مدرسه حضور دارم و می توانید رفع اشکال کنید. موفق باشید.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان کوروش۹۶/۰۲/۱۶

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان کوروش۹۶/۰۲/۱۶
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  تکلیف ها بررسی شد. work book صفحه های ۵۸ تا صفحه ۶۳ انجام شد.   کتاب  روز دوشنبه از صفحه های ۳۹ و ۴۳ و ۴۷ و ۵۵ و ۵۹ و ۶۳ دیکته خواهید داشت.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

پشتیبانی