تابلوی اعلانات

زبان – عطار

کلاس آموزش زبان – عطار

مدرس: خانم پاپون

عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۲۸

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۲۸
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز صفحات مربوط به مرور درسهای ۷و۸و۹ را در کلاس انجام دادیم.    جلسه ی بعد امتحان میانترم از دروس ۷-۸-۹ خواهیم داشت لطفا با دقت این دروس را مرور کنند و حتما مداد رنگی به همرته داشته باشند.
۲  کتاب کار صفحه ی ۵۳و ۵۲ در کلاس انجام شد    
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۲۵

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۲۵
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز درس ۹ را به طور کامل تدریس شد. صفحه ی ۵۰و۵۱
به همراه یک توپ امروز به پسرهای گلم لغات مربوط به استفاده از توپ را یادگرفتند
 توپ
آهنگ
 حتما به سی دی گوش دهند و تکرار کنند در منزل
ترک های ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴
این ترک ها در فولدر سوم میباشد
۲  کتاب کار صفحه ی ۵۰و۵۱ را در کلاس انجام دادیم    دوشنبه ی هفته ی آینده آزمون میانترم دارند درس های ۷و۸و۹
لطفا به خوبی مطالعه کنند برای آزمون
حروف هم از A  تا M  جز میانترمشان است
۳  حرف Ll  تدریس شد     
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۱۶

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۱۶
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز کاربرگ مرتبط با حروف هایی که تا الان خوانده اند را در کلاس انجام دادیم و رنگ آمیزی کردند.  کاربرگ آموزشی  
۲  کارتون تماشا کردیم در کلاس    
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۱۴

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۱۴
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱ درس جلسه ی پیش مرور شد در کلاس. پسرهای گلم به سی دی گوش نکرده بودند و نمیتوانستند درست به خاطر بیاورند.    برای حل کردن این مساله به گل پسرهایی که امکان گوش دادن به سی دی را نداشتند گفتم تا فلش بیاورند و سی دی را در فلش برایشان انتقال دهم تا به بتوانند در منزل به سی دی گوش کنند. گوش کردن به سی دی باعث پیشرفت سریعشان میشود.
۲  صفحه ی ۴۹ ندریس شد. درباره ی کارهایی که میتوانند انجام دهند باهم در کلاس صحبت کردیم و معنی توانستن را یاد گرفتند. I can …    آهنگ مربوط به این درس را در منزل گوش کنند و سعی کنند حفظ کنند تا جلسه بعد با یادگرفتن کامل این آهنگ در کلاس ستاره بگیرند.
فولدر سوم ترک ۷
۳  کتاب کار صفحه ی ۴۹ در کلاس انجام شد.    
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان۹۶/۱۱/۱۱

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان۹۶/۱۱/۱۱
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  صفحه ی ۴۸ تدریس شد پسرهای نازم چند لغت حرکتی را یاد گرفتند مانند از درخت بالا رفتن،بیس بال بازی کردن و …
 پاپت  حتما به سی دی گوش کنند و به کتابشان اشاره کنند.
فولدر سوم ترک های ۲و۳٫
۲  کتاب کار صفحه ی ۴۸ در کلاس انجام شد.
   
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه پایه اول عطار ۹۶/۱۱/۰۹

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار ۹۶/۱۱/۰۹
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  صفحه ی ۴۷ تدریس شد
 آهنگ آموزشی
 حتما به سی دی دوم ترک ۶۹ گوش کنند وتکرار کنند
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۰۷

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۰۷
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  صفحه ی ۴۶ تدریس شد و پسرهای گلم چند کلمه ی حرکتی را یاد گرفتند
 آهنگ و ویئیو مرتبط
 حتما به سی دی فولدر دوم ترک ۶۴و۶۵ گوش کنند و پانتومیم حرکات را انجام دهند و به کتاب نیز اشاره کنند
۲  کتاب کار صفحه ی ۴۶ در کلاس انجام شد
   
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۰۲

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۱/۰۲
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱ امروز صفحه ی ۴۵ تدریس شد. پسران گلم یادگرفتند چیزی را که دوست دارند به انگلیسی بگویند.برای استفاده بیشتر از زبان در منزل هم تشویق شدند تا میوه هایی که دوست دارند را در منزل بگویند. لطفا در صورت استفاده از این جملات در منزل توسط گل پسرها برای من یادداشت بگذارید  تصویر الکترونیک  حتما به سی دی گوش کنند و تکرار کنند.
آهنگ مربوط به این صفحه را بگوش کنند و بخوانند.
۲  کتاب کار در کلاس انجام شد    
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول عطار ۹۶/۱۰/۳۰

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار ۹۶/۱۰/۳۰
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز پسران عزیزم بعضی از میوه ها را یاد گرفتند که در کتاب صفحه ی ۴۴ است.  پاپت
فلش کارت
آهنگ
 حتما در منزل به سی دی فولدر دوم ترک های ۵۷ و ۵۸ گوش کنند و تکرار کنند تا به خوبی بروی میوه ها مسلط شوند.
به غزیزانم گفته ام که در منزل این میوه ها را میبینند باسم انگلیسی شان را بگوییند و اگر اینکار را انجام دادند شما برای من بنویسید که انجام داده اند تا در کلاس تشویق شوند.
سپاس از همکاری شما
۲  کتاب کار در کلاس انجام شد    
۳  شماره گذاری ها مربوط به صفحات ۴۴ و ۴۵ در کلاس انجام شد    
۴  آهنگ مربوط به این درس در کلاس خوانده شد    
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۰/۲۰

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول عطار زبان ۹۶/۱۰/۲۰
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  کتاب صفحه ی ۴۳ تدریس شد     حتما به سی دی گوش کنند و تکرار کنند.
۲  کتاب کار صفحه ی ۴۳ در کلاس انجام شد    
۳  کاربرگ حروف Gg  و Hh  به پسرهای گلم داده شد     در منزل انجام دهند 
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

پشتیبانی