تابلوی اعلانات

english time2

کلاس آموزش زبان english time2

مدرس: خانم پاپون

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/28

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/28
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  تکالیف پسرهای عزیز را چک کردم .
همه ی پسرها به جز ۴ تای آنها تکالیف را انجام داده بودند.
   
۲  برای مرور گرامر درسهای ۷-۸-۹ آهنگ مربوط به هر درس درکلاس خوانده شد    
۳  صفحه ی ۵۰ تدریس شد    
۴  لغتهای صفحه ی ۵۰ در لغتنامه ی تصویری درآخر کتاب منتقل شد    
۵  کتاب کار در کلاس انجام شد    
۶      امتحان میانترم از دروس ۷ تا ۹ با دقت مطالعه کنید 
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/25

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/25
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز نمونه سوالاتی از آزمون میانترم برای مور بیشتر پسران عزیزم در کلاس کار شد     صفحه ی ۳۳-۳۷-۴۱ را یکبار بنویسید.
صفحه ی ۳۴-۳۸-۴۲ از هر لغت یک خط بنویسید
صفحه ی ۳۵-۳۹-۴۳ از هر شماره یکبار بنویسد.
صفحه ی ۳۶-۴۰-۴۴ از هر لغت یک خط بنویسید
۲      دوشنبه ۳۰ بهمن آزمون میانترم اصلی برگزار خواهد شد.
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: تکالیفی که داده شده است بسیار مهم است و برای مرور درس های ۷ تا ۹ میباشد لطفا با دقت در منزل انجام دهید.

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/16

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/16
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  کارنامه ی پسرهای عزیزم رو امروز دادم بهشون.    
۲  پسرهای خوب امروز نمایش مربوط به مکالمه ی درس پیش را در کلاس اجرا کردند.    
۳  امتحان میانترم امروز برگزار نشد به دلیل اینکه برخی غیبت داشتند و در کلاس حضور نداشتند.    امتحان میانترم هفته آینده چهارشنبه برگزار میشود. لطفا همه حضور داشته باشید در جلسه امتحان
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: پسران خوبی که کارنامه نگرفته اند عملکردشان در کلاس و امتحان در حد قابل قبولی نبود اما خوشبختانه الان اکثر پسرها در حال تلاش هستند و به امید خدا به زودی پیشرفت خواند کرد.

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/14

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/14
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  مکالمه ی درس ۱۰ صفحه ی ۴۹ تدریس شد در کلاس.     از مکالمه ۴ بار بنویسد .
مکالمه را باید حفظ کنید و جلسه ی آینده به صورت نمایش اجرا کنید در کلاس.
سی دی ترک ۴۸ از فولدر دوم را گوش کنید تا دقیقا مثل کتاب بیان کنید.
۲  با توپ و کلمه به کلمه ی مکالمه بازی کردیم.
توپ به هر کدام از پسرهای گلم میفتاد می بایست ۱ کلمه از مکالمه را بگوییند.
   
۳  کتاب کار در کلاس انجام شد.    
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/11

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/11
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز از پسرهای عزیزم پرسش شفاهی شد.    
۲      دوشنبه از درس های ۷-۸-۹ امتحان میانترم دارند.
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/09

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/09
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز روی تابلو املا نوشتیم    
۲  صفحه ی ۴۵ و ۴۶ در کلاس کار شد      
۳  کتاب کار در کلاس انجام شد    درس های ۷-۸-۹ را پرسش شفاهی دارند. به خوبی آماده باشند.
مکالمه هارا باید حفظ باشند کاملا
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/02

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/11/02
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز درباره ی نقاشی هایی که پسرای عزیز کشیده بودند در گروه صحبت کردیم.    
۲  صفحه ی ۴۳ درس داده شد. مربوط به گرامر “داشتن” “have”  تصاویر مربوط به درس  حتما به سی دی گوش دهند.
از هر شماره دو بار بنویسند. صفحه ی ۴۳
۳  آهنگ مربوط به درس را در کلاس کارکردیم    ۱۰ جمله با استفاده از گرامر درس جدید بنویسند.
از همه ی ضمایر(I,You,We,They) و هر دو نوع مثبت و منفی را باید بنویسید. 
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/10/30

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/10/30
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  تکالیف پسرهای عزیزم چک شد امروز .    
۲  مکالمه ی درس پیش پرسیده شد . برخی از گل پسرها هنوز کامل بلد نبودند مکالمه را    
۳  واژگان مربوط به درس ۹ تدریس شد صفحه ی ۴۲    از هر لغت ۳ خط بنویسند و شکل آن را نیز بکشند.
۴  عزیزانم نام چند غذا را به انگلیسی برای شروع درس گفتند.    تصویر برخی از غذاهایی که انگلیسی شان را بلد هستند را نقاشی بکشند و یا پرینت بگیرند برای جلسه ی بعد در کلاس نیاز داریم.
۵  کلمات جدید درس ۹ در دیکشنری تصویری آخر کتاب نوشته شد    
۶  کتاب کار در کلاس انجام شد    
۷  بازی ای مربوط به املا ی لغات جدید در کلاس انجام شد تا نوشتن لغات در کلاس در ذهنشان تثبیت شود    
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/10/25

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/10/25
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  به دو تا از  پسرهای گلم روی تابلو املا گفتم خیلی خوب بودند.    
۲  مکالمه درس ۹ تدریس شد و پسرهای عزیز معنای تصمیم گرفتن و دیر کردن و عجله کردن را یاد گرفتند.    حتما در منزل به سی دی گوش کنند و تکرار کنند به همراه سی دی تا طریقه ی درست تلفظ لغات را خوب یاد بگیرند و مسلط شوند.
۳  کتاب کار صفحه ی ۳۹ در کلاس انجام شد.    از مکالمه ی صفحه ی ۴۱ سه بار بنویسند.
۴  تمرینات مربوط به مکالمه در کلاس انجام شد. کلمات مختلف جای خالی بودند و پسرهای عزیز باید آنها را پر میکردند.    
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه English Time2 96/10/23

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه English Time2 96/10/23
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز  تکالیف پسرهای عزیز رو چک کردم. و جملاتی که در منزل نوشته بودند را در کلاس خواندند و هم کلاسیهایشان در صورت اشکال آنهارا تصحیح کردند.    
۲  آهنگ مربوط به در گذشته را در کلاس دوباره خواندیم و از بعضی از پسرهای سوال کردم به صورت انفرادی    حتما سی دی را در منزل گوش کنند.
۳      درس ۸ املا دارند. خوب و با دقت  مطالعه کنید
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

پشتیبانی