تابلوی اعلانات

english time4

کلاس آموزش زبان english time4

مدرس: خانم موحدی

عملکرد روزانه زبان پایه ششم ۹۶/۱۱/۲۸

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایهزبان پایه ششم ۹۶/۱۱/۲۸
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام 

امروز ابتدا مرور مختصری از درس ۷ و ۸و ۹ داشتیم.

و بعد پسرانم برگه امتحان میان را دریافت کردند و در محیطی کاملا مناسب و با آرامش امتحان دادند

   
۲  در وقت باقیمانده کتاب کارشان را چک کردند.    
۳  کلیپ ربان اصلی دیدند    
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان پایه ششم ۹۶/۱۱/۲۵

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پایه ششم ۹۶/۱۱/۲۵
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام 

امروز درسهای ۷ و ۸ و ۹ برای آمادگی امتحان میان ترم بصورت نوشتن متن تمرین شد.

   
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان پایه ششم ۹۵/۱۱/۱۶

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۵/۱۱/۱۶
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام

امروز شعر در کلاس تمرین شد

   پسرانم باید ۳ درس را دوره کنند و برای امتحان میان ترم آماده باشند
۲  درسهای ۷و۸و۹ بخاطر امتحان میان ترم دوره شد    
۳  کاذنامه های زبان به پسرانم تحویل داده شد    
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

۱۹

عملکرد روزانه زبان پایه ششم ۹۶/۱۱/۱۴

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پایه ششم ۹۶/۱۱/۱۴
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام

کتاب کار چک شد

   برای امادگی امتحان میان ترم باید درسهای ۷ و ۸ و ۹ را مرور کنند
۲  متن مربوط به عید در کلاس تمرین شد    
۳  شعر برای جشن پایان سال تمرین شد    
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۱/۱۱

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۱/۱۱
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام

امروز از درس ۱۰ املا گفته شد

و توسط خود دانش آموزان تصحیح شد.

البته تصحیح نهایی را خودم انجام میدهم.

   متن عید باید حفظ شود.
۲  متن مربوط به عید در کلاس تمرین شد.    متن شعر باید یاد گرفته شود
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات:

عملکرد روزانه زبان پایه ششم ۹۶/۱۱/۴

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۱/۴
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام 

امروز پاراگراف اول شعر تمرین شد

  به شعر گوش داده شود.

و پاراگراف ۱ و ۲ تمرین شود

۲  پسرانم یک پاراگراف در مورد خانواده نوشتند    
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۰/۳۰

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۰/۳۰
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام 

پسرانم املای درس ۹ را نوشتند

  در منزل باید به  فایل شعر گوش داده و تمرین شود
۲  کتاب کار تا آخر درس ۹ چک شد    
۳  شعر خاصی که برگه ی آن به همه ی پسرانم داده شد در کلاس تمرین شد.    
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۰/۲۵

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۰/۲۵
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام

درس ۹ دوره شد.

تا آخر تدریس شد.

 ویدیو پروژکتور  کتاب کار باید تا پایان درس ۹ حل شود
۲  کتاب کار چک شد    پسرانم جلسه بعد از درس ۹ املا خواهند داشت
۳  تمرینات listening حل شد     تایم انجام تکلیف در کلاس به پسرانم داده شد
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۰/۲۳

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۰/۲۳
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام

امروز تکالیف چک شد

 ویدیو پروژکتور  کتاب کار باید ص. ۳۹ و ۴۰ حل شود
۲  درس ۸ قسمت مکالمه و کلمات جدید و گرامر درس داده شد.

توضیحات لازم در مورد نکات گرامری داده شد.

   به CD درس ۸ حتما گوش داده شود
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان پایه ششم ۹۶/۱۰/۲۰

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پایه ششم۹۶/۱۰/۲۰
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام 

امروز از درس ۸ املا گفتم.

تصحیح شد و به پسرانم تحویل داده شد.

   پسرانم باید یک متن کوتاه در مورد صفات تفضیلی و عالی که مبحث درسهای ۷ و ۸ هستند

بنویسند

۲  تایم تکلیف در کلاس داده شد .

وکتاب کار تا پایان درس ۸ در کلاس حل شد و سپس چک شد.

   از کل درس ۸ باید یکبار کامل نوشته شود.

مکالمه

کلمات جدید

سوالها و جوابها

و قسمت phonics

۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

پشتیبانی