تابلوی اعلانات

زبان – حافظ

کلاس آموزش زبان – حافظ

مدرس: خانم پاپون

عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۲۸

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۲۸
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز صفحه ی مربوط به مرور درس های ۷ تا ۹ را در کلاس انجام دادیم    
۲  کتاب کار صفحه ی ۵۲ و ۵۳ درکلاس انجام شد    
۳      جلسه ی آینده۳۰ بهمن امتحان میانترم از درس های ۷و۸و۹ دارند . لطفا خوب مرور کنند در منزل و حتما به همراه  خود مداد رنگی داشته باشند
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۲۵

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۲۵
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز در ۹ به طور کامل تدریس شد.
صفحه ی ۵۰ و ۵۱ تدریس شد.
به همراه یک توپ کلمات مربوط به توپ را تمرین کردیم.
 
 توپ
آهنگ  های مرتبط
 حتما برای جلسه بعد باید سی دی را گوش دهند و کلمات را به خوبی در منزل تمرین کنند.
ترک ۱۰ و ۱۱ و ۱۲و ۱۴
آهنگ مربوط به ترک ۱۴ را ختما گوش کنند و حفظ کنند.
فایل در فولدر سوم میباشد
۲  کتاب کار صفحه ی ۵۰ و ۵۱ در کلاس انجام شد    
۳  حرف Ll  تدریس شد.
مثالش Lemon  است به معنای لیمو
 
۴      دوشنبه ی هفته ی آینده ۳۰ بهمن آزمون میانترم دارند درس های ۷-۸-۹
لطفا هرروز این دروس را مرور کنند و حروف هم از A  تا M  جز میانترمشان میباشد.
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۱۶

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۱۶
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز کاربرگی مرتبط با حروفی که تا امروز یاد گرفته بودند انجام دادند در کلاس و رنگ آمیزی کردند.  کاربرگ آموزشی  
۲  کارتون انگلیسی امروز نگاه کردیم    
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۱۴

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۱۴
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  درس جلسه پیش در کلاس مرور شد    
۲  درباره ی کارهایی که میتوانند انجام دهند در کلاس صحبت کردیم و جمله ی من میتوانم را به انگلیسی یاد گرفتند گل پسرهایعزیزم.    حتما به سی دی فولدر سوم ترک ۵و۷ گوش کنند و تکرار کنند.
برای جلسه ی بعد باید شعر ترک ۷ را حفظ کنند و ستاره بگیرند. لطفا برایشان پخش کنید تا خوب یاد بگیرند.
۳  کتاب کار صفحه ی ۴۹ را در کلاس انجام دادیم    
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۱۱

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۱۱
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  صفحه ی ۴۸ تدریس شد و پسرهای گلم برخی لغات حرکتی مانند از درخت بالا رفتن بیس بال بازی کردن و … را یادگرفتند.  پاپت  حتما  در منزل به سی دی گوش دهند.
فولدر سوم ترک ۲و۳ .
۲  کتاب کار صفحه ی ۴۸ در کلاس انجام شد.    
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۰۹

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۰۹
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  صفحه ی ۴۷ تدریس شد
 آهنگ آموزشی
 حتما به سی دی دوم ترک ۶۹ گوش کنند و تکرار کنند
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه پایه اول حافظ ۹۶/۱۱/۰۷

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ ۹۶/۱۱/۰۷
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  صفحه ی ۴۶ تدریس شد و پسرهای گلم برخی از کلمات حرکاتی را یاد گرفتند.
 آهنگ و ویدیو مربوط به درس
 حتما به سی دی فولدر دوم شماره ی ۶۴و۶۵ گوش کنند و تکرار کنند و به کتاب خود اشاره کنند و یا پانتومیم آن حرکت را انجام دهند
۲  کتاب کار صفحه ی ۴۶ در کلاس انجام شد
   
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۰۲

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۱/۰۲
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  آهنگ های مربوط به درس غذاها در کلاس کار شد  ویدیو  
۲  پسرای عزیزم امروز از جهت حروف و نوشتنشان سنجیده شدند.
مسابقه ای با خمیربازی انجام شد که حروف بروی تابلو نمایش داده میشدند و پسرهای عزیزم با خمیربازی درست میکردند آن حروف را
 خمیر بازی
تصویر الکترونیک
 
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول حافظ ۹۶/۱۰/۳۰

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ ۹۶/۱۰/۳۰
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز درس های هفته ی پیش با پسرهای گلم مرور شد    
۲  پسرهای عزیزم از میوه هایی که دوست دارند به دوستانشان گفتند    
۳  حرف Kk  را یادگرفتیم.    
۴  کتاب را در کلاس کامل کردیم.    
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۰/۲۵

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه پایه اول حافظ زبان ۹۶/۱۰/۲۵
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز با پسرهای گلم کارت.نآموزشی دیدم و مطالب رنگ ها ، اعداد و اعضای خانواده مرور شد  ویدیو  
۲  از پسرهای گلم درباره ی میوه هایی که دوست دارند پرسیدم و به خوبی توانستند جواب بدهند.    
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات :

پشتیبانی