تابلوی اعلانات

pocket1

کلاس آموزش زبان pocket1

مدرس: خانم شادپور

عملکرد روزانه پیش دبستان ۹۶/۱۱/۲۸

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۲۸
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  کلمات جدید big و small تدریس شد.
   به شعر گوش داده شود و تمرین شود.
کلمات جدید big small  دوره شود.
۲  دوره ی کلمات قبلی انجام شد.
   
۳  شعر ترک ۴۴ بر روی سی دی گوش داده شد و قسمت های اول شعر کار شد.
   
۴  ص۴۱ کتاب کار انجام شد.
   
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۲۳

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۲۳
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  دوره ی رنگ ها انجام شد و در راستای تثبیت رنگ ها در ذهن پسران عزیزم ص ۵۴ و ۵۵ با توجه به رنگ های درخواستی کتاب انچام شد. rabbit cat dog turtle fish  bird دوره شد.
 ویدیو پروژکتور
رنگ ها و اسم حیوانات تمرین شود. جلسه ی آینده شعر کار میشود و عزیزانم باید رنگ ها را بلد باشند.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: با سلام و الحترام فراوان خدمت اولیای گرامی
با توجه به اینکه در فصل زمستان هستیم و پسرهای گلم به دلیل سرماخوردگی غیبت های زیادی دارند, لطفا در خانه درسها دوره شود تا عزیزانم در راستای اهداف کلاس پیش بروند. در کلاس دوره بسیاری انجام میدهیم اما اگر در خانه تمرینات تکمیلی انجام نشود تلاش های در کلاس به هدر میرود. با سپاس از عزیزانی که در خانه ناظر درس ها می باشند و به پیشرف زبان آموزان که هدف اصلی اولیا و معلم می باشد کمک میکنند.

 

عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۱۶

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶۹/۱۱/۱۶
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  تدریس کلمه ی جدید پرنده (bird) به همراه دوره ی کلمات قبلی انجام شد. ص ۳۸ کتاب با تمرکز بر روی رنگ جدید نارنجی (orange) و دوره ی رنگ ها  انجام شد.
 فلش کارت های آموزشی و ماسک حیوانات
 دو کلمه جدید به همراه کلمات قبلی دوره شود.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۱۴

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۱۴
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  آموزش کلمات جدید به همراه دوره کلمات از قبل انجام شد. turtle (لاک پشت) cat ( گربه)به همراه rabbit, fish , dog کار شد.
ص ۳۴و ۳۵ کتاب کار به همراه دوره رنگ ها انجام شد.
 ماسک ها ی آموزشی
 دوره ی کلمات تدریس شده لطفا انجام شود.  به  cd ص ۵۱ کتاب درسی گوش داده شود.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۹

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۹
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  با سلام ، امروز کلمات سه درس آخر به همراه بازی با عزیزان حاضر دوره شد. و شعر کار شد  ترک ۳۴ .  فلش کارت های آموزشی   در خانه حتما دوره انجام شود تا یادآوری انجام شود و پسران  عزیزم فراموش نکنند.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: اولیای عزیز و گرامی لازمه پیشرفت زبان عزیزانمان تمرین کردن در خانه و گوش دادن به سی دی جهت یادآوری می باشد. با تشکر از همکاری شما 

عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۷

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۷
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  آموزش سه کلمه جدید rabbit(خرگوش) dog (سگ) fish (ماهی) انجام شد. قسمت دوم شعر my family با عزیزانم خوانده شد. (grandfather grandmother, oh look there’s a baby brother  ….grandfather grandmother they are family) …ص ۳۲ و ۳۳ کتاب کار عزیزانم یکی از اعضای خانواده را کشیدند و جمله ی this is my father….brother sister را تمرین کردند.  ویدیو پروژکتور   سه کلمه جدید حتما دوره شود تا فراموش نشود. شعر ترک ۳۴ my family به همراه قسمت دوم تمرین شود. 
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: با سلام و احترام  اولیای محترم پسران عزیزم که غیبت داشته اند لطفا در خانه درس های عقب افتاده را بخوانند. با تشکر فراوان برای همکاری شما عزیزان 

عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۲

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۱/۲
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  آموزش کلمه ی جدید fish ماهی به همراه رنگ بر روی برگه انجام شد.

this is red fish . رنگ های تدریس شده برای ماهی ها استفاده شد. به دلیل غیبت های زیاد پسر های گلم کلمات درس جدید به همراه درس قبلی آهسته کار میشود,  تا فرصت یادگیری و دوره برای عزیزانی که غیبت داشتند چند جلسه متوالی ایجاد شود.

   دوره ی کلمات انجام شود. fish و رنگ های تدریس شده استفاده شود تا آماده یادگیری کلمات جدیدتر باشند.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: با سلام و احترام, اولیای پسران عزیزم که غیبت متوالی داشتند لطفا این چند روز کلمات دوباره تکرار شده را ,کار کنند تا آنچه در کلاس یادگرفتند ,به ذهن بسپارند. با سپاس فراوان از همکاری شما برای پیشرفت عزیزانمان.

 

عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۰/۳۰

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۰/۳۰
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ص ۳۱ کتاب کار تفکیک رنگ های یادگرفته شده انجام شد. از تک تک پسران گلم کلمات مربوط به اعضای خانواده پرسیده شد.    پسران عزیزم که غیبت داشتند لطفا رر منزل تمرین کنند و دوره انجام شود.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۰/۲۵

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۰/۲۵
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱   ماسک های اعضای خانواده به پسران گلم داده شده و نقشها تمرین شد. ص ۲۹ و ۳۰ کتاب کار انجام شد. کلمه جدید green سبز همزمان کار شد.  ماسک های آموزشی   تمرین رنگ سبز green انجام شود. به همراه دوره درس های قبلی 
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۰/۱۸

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان پیش دبستان ۹۶/۱۰/۱۸
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امروز واژه های grandfather و grandfather تدریس شد و به شعر گوش داده شد. دوره کلمات انجام شد.  ماسک های آموزشی   شعر گوش داده شود . پسرای عزیزم که غایب بودن کلمات را دوره کنند و به سی دی گوش کنند.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

پشتیبانی