تابلوی اعلانات

اخبار پایه اول – عطار

گزارش عملکرد و فعالیتهای دانش آموزان پایه اول، کلاس خانم بتول ابراهیم زاده

پایه اول عطار:تحقیق درس ۴ علوم در خصوص جانوران ، توسط دانش آموزان و تشخیص موجودات زنده و غیر زنده۹۵/۸/۱۱

کلاس اول عطار:تحقیق درس ۴ علوم در خصوص جانوران ، توسط دانش آموزان و تشخیص موجودات زنده و غیر زنده۹۵/۸/۱۱

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b1_%db%b1%db%b1%db%b2%db%b3%db%b1%db%b4

ادامه‌ی خواندن

پشتیبانی