تابلوی اعلانات

اخبار پایه سوم

گزارش عملکرد و فعالیتهای دانش آموزان پایه سوم، کلاس خانم شیرین حسین زاده

درس آزاد، دکتر معین ادیب گیلانی پایه سوم

دکتر معین ادیب گیلانی    پایه سوم 

محمّد معین در روز ۹ اردیبهشت ۱۲۹۷ در محلّه ی زرجوب رشت به دنیا آمد. پدرش شیخ ابوالقاسم از روحانیون شهر رشت بود.

او که اوّلین فرزند خانواده بود، در سن ۶ سالگی مادرش را از دست داده و ۵ روز بعد از فوت مادر، پدرش درگذشت. جد پدری او که روحانی بود، برای تربیت او تلاش کرد.

محمّد معین پیشرفت های علمی و معنوی خود را از پدربزرگش می دانست.

او دوره ی دبیرستان را در رشته ی ادبی در دبیرستان دارالفنون تهران به پایان رساند.

او به آمریکا، آلمان، سوئیس، فرانسه و انگلیس سفر کرد. همچنین عضو فرهنگستان ایران بود. از آثار او، فرهنگ فارسی معروف به فرهنگ معین می باشد که شامل لغات فارسی و عربی است.

دکتر معین در سال ۱۳۵۰ در آستانه اشرفیه در گذشت و در همان جا به خاک سپرده شد.

درست و نادرست

۱- جد پدری دکتر محمّد معین یک پزشک بود.

۲- محمّد معین عضو فرهنگستان ایران بود.

درک مطلب

۱- دکتر محمّد معین پیشرفت های علمی و معنوی خود را مدیون چه کسی است؟

۲ – محمّد معین در کجا به خاک سپرده شده است؟

واژه آموزی

به این عبارات دقّت کن.

باادب، یعنی کسی که ادب دارد.

بی ادب، یعنی کسی که ادب ندارد.

حالا تو بگو:

با حوصله، یعنی ……………………………………..

…………. ، یعنی کسی که حوصله ندارد.

بانظم، یعنی …………………………………………..

بی نظم، یعنی ………………………………………

صندلی صمیمیت

به موضوعی که معلّم می گویدبا دقّت گوش کن و آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن.

یک موضوع کوچک تر را انتخاب کن و در مورد آن فکر کن.

روی صندلی معلّم بنشین و درباره ی موضوع صحبت کن.

گوش کن و بگو

با دقّت به داستان بوی سیب و یاس گوش کن و خلاصه ی آن را بگو.

پشتیبانی